Let's Get Local

Waterlinie Haverbier Utrecht Science Park

DEZE CAMPAGNE IS VOLBRACHT!Waterlinie Haverbier Utrecht Science Park

Het project 'Haver verbouwen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie' is een initiatief van Amped, in samenwerking met het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), bakkerij De VeldkeukenUniversiteit Utrecht en partners binnen de Utrecht Food Freedom-alliantie, om enerzijds een innovatief en beproefd voedselproduct te ontwikkelen op basis van haver uit de korte keten, anderzijds om op bestaande grond van de Nieuwe Hollandse Waterlinie-forten gewassen (haver, gerst) te telen die ooit hun roots hadden in Nederland, maar langzaam zijn verdwenen. De gewassen zijn goed voor de mens en voor de bodem. Binnen de samenwerking zal worden aangetoond wat de gewassen doen voor de bodemstructuur en de biodiversiteit. Er worden lokale, ambachtelijke producten van gemaakt en ze worden vergezeld van een culturele, ambachtelijke, gezonde en duurzame boodschap, lokaal vermarkt. 

Haverbier
De eerste (kleine) haverteelt en -oogst in de Botanische Tuinen van Utrecht Science Park (direct naast het Waterliniefort) willen wij gebruiken om lokaal Haverbier te maken, i.s.m. Brouwerij Hommeles. Een bijzonder bier, dus! 

Jij kunt de totstandkoming helpen met een bijdrage of door mee te doen aan de voorverkoop!

Het project 'Haver verbouwen in de Hollandse Waterlinie' wordt financieel gesteund door ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Een campagne van Local2Local

Ga een pagina terug