Let's Get Local

Operation Food Freedom - Grounded

OPGEHAALD
€ 560,00

STREEFBEDRAG
€ 2.800,00


Operation Food Freedom - Grounded

Grounded doet mee met Operation Food Freedom! Wij willen gezonde groente en fruit uit de regio voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken!

Veel voor weinig, direct van het land. Dit doen wij in samenwerking met de Local2Local-boeren. 

Hoe het werkt

 • Jij betaalt vooraf €70,- voor vier wekelijkse leveringen, dat is dus slechts €17,50 per week. Dit is een vaste prijs;
 • Een wekelijkse levering bestaat uit ongeveer 10 kg vers voedsel en bestaat op dit moment uit ruim 10 kg groente, fruit en eieren, waar je heerlijke gerechten mee kunt maken. Veel van de groenten zijn vollegrondsgroenten en gecertificeerd op natuurinclusieve teelt. Het fruit wisselt tussen regulier en biologische teelt. De eieren hebben het keurmerk Beter Leven (1 ster). In de 4 wekelijkse leveringen kan de samenstelling (door beschikbaarheid, prijsschommelingen en keuzes in variaties iets wijzigen, maar je kunt rekenen op veel smakelijke groenten en fruit per week;
 • Als wij met deze campagne minimaal 40 deelnemers/huishoudens gehaald hebben, dan kan de pallet met alle bestellingen bij Grounded bezorgd worden;
 • Op deze manier is er geen handelsrisico voor de boeren en voor Grounded;
 • Grounded fungeert als de ophaallocatie;
 • Op de ophaaldagen organiseert Grounded leuke events en workshops waar je aan mee kunt doen om meer over onze missie te leren;
 • Wil je verder dan 1 maand vooruit bestellen? Dat kan, vul dan een veelvoud in van het 4-wekelijkse bedrag, bv:
  • 2 maanden = €140
  • 3 maanden = €210
 • Operation Food Freedom is niet een eenmalige actie, maar een doorlopende campagne, we willen het groot maken! Je kunt ons ook helpen door deze campagne met jouw netwerk te delen!

Ophalen
Jouw bestelling is niet echt een pakket. Zoals gezegd, de producten worden in bulk (ruim 400 kg) op een pallet aangeleverd. Neem een boodschappentas mee, dan wordt de bestelling gesorteerd, direct jouw tas in. Vind je 10 kg teveel? Doe het dan samen met je huisgenoten, vrienden, collega's, dan is het zo op en profiteren nog meer mensen. 

English

Grounded is participating in Operation Food Freedom! We want to make healthy fruits and vegetables from the region accessible and affordable for everyone!

Lots for little, straight from the land. We do this in collaboration with the Local2Local-farmers. 

How it works

 • You pay €70 in advance for four weekly deliveries, which is just €17.50 per week;
 • A weekly delivery consists of over 13 kg of fresh food; apples and pears, onions, potatoes, pumpkins, cooked red (open-field) beets, swedes, washed turnips, courgettes, white beans, Brussels sprouts and eggs. In the 4 weekly deliveries, the composition may change slightly, but you can count on lots of tasty fruits and vegetables each week;
 • Once we have reached a minimum of 40 participants/households with this campaign, the pallet with all orders can be delivered to Grounded;
 • This way there is no trade risk for the farmers and for Grounded;
 • Grounded acts as the pickup location;
 • On collection days, Grounded organises fun events and workshops you can join to learn more about our mission;
 • Do you wish to order further than 1 month ahead? You can, just enter a multiple of the 4-weekly amount, e.g:
  • 2 months = €140
  • 3 months = €210
 • Operation Food Freedom is not a one-off but an ongoing campaign, we want to make it big! You can also help us by sharing this campaign with your network!

OFF-package
Your order is not really a package. As mentioned above, the products are delivered in bulk (over 400 kg) on a pallet. Bring a shopping bag and the order will be sorted, straight into your bag. Do you think 13 kg is too much? Then share it with your housemates, friends, colleagues, it will be gone in no time and even more people will benefit.


5 ondersteuners

Heidy Abma € 280,00
Rachelle Philip € 70,00
Pieter van Mourik € 70,00
Arjan Haring € 70,00
Kloppoe Kloppert € 70,00

Een campagne van Local2Local

Ga een pagina terug